Η New Generation Services (NGS) δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2020 με σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στο χώρο όσο αφορά στα ταξίδια, τις εταιρικές εκδηλώσεις καθώς και την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης σχεδίων Erasmus+. Ο στόχος μας είναι η προσφορά βέλτιστων και οικονομικά ανταγωνιστικών υπηρεσιών, έχοντας στο επίκεντρο πάντα την ποιότητα. Στην NGS πιστεύουμε ότι η καλύτερη διαφημιστές των υπηρεσιών μας, είναι οι συνεργάτες και οι πολίτες που εξυπηρετούμε. Συνεχίζουμε με όραμα την δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών σε όλη την Ευρώπη, στοχεύοντας στην κάλυψη και εξυπηρέτηση κάθε απαίτησης για υπηρεσίες στους κλάδους δραστηριοποίησης μας.

Events and Conferences

Events and Conferences

Travel

Travel

Erasmus

Erasmus